پس گرفتن هدیه قانونی است یا خیر؟

گاهی اوقات پس گرفتن هدیه ممکن نیست. بطور مثال اگر این مال را به والدين يا فرزندان خود هبه کرده باشيد یا در برابر هبه، كاری برای شما انجام شده باشد، نمی‌توان هدیه یا همان مال هبه شده را پس گرفت. هدیه دادن در قانون با عنوان هبه ذکر شده…

برای هدیه دادن به چه مواردی باید توجه کنید!؟

برای هدیه دادن به چه مواردی باید توجه کنید؟ برای هدیه دادن به دیگری باید موارد قانونی را حتماً مد نظر قرار دهید. در قانون هرگاه مالی به دیگری به صورت مجانی داده می‌شود آن را هبه مینامند البته هبه همان هدیه هم نامیده می‌شود که در قانون مواد مخصوصی…