چگونه حرفه‌ای چک بکشیم؟

نحوه صحیح نوشتن چک  حتما مبلغ چک را هم به رقم و هم به حروف بنویسید. این کار برای جلوگیری از رخ دادن اشتباه در درج مبلغ ضروری است و روی مبلغ را نیز با چسب شیشه‌ای بپوشانید تا امکان دست بردن در مبلغ و سوءاستفاده، از بین برود. برای اطمینان، همیشه…