آیا امکان شکایت از پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد؟

پیامک تبلیغاتی اثرات بسیار مثبتی برای ارائه دهندگان کالا و خدمات دارد. اما برای دریافت کنندگان می‌تواند موجب برهم زدن آرامش و مزاحمت‌های پی در پی به علت کثرت تعداد این پیامک‌ها باشد. امروزه یکی از جدیدترین شیوه‌‌های بازاریابی روز دنیا، پیامک تبلیغاتی است. کسانی که دارای بیزینس یا استارتاپی…