دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اینترنتی

سوء‌پیشینه در لغت به معنای بدی پیشینه یا سابقه است و در صورتی‌که فردی در گذشته مرتکب جرمی شده باشد، تحت شرایطی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است، این امکان وجود دارد که در سابقه فرد درج شود. زمانی‌که فردی مرتکب برخی از جرائم، که قانون‌گذار در قانون…