دریافت دیه از پزشک مقصر

دریافت دیه از پزشک مقصر هنگام عمل های جراحی پزشکان از بیماران رضایت نامه می‌گیرند تا با رضایت بیمار عمل جراحی انجام شود اما سوال این است که آیا رضایت‌نامه‌ای که پزشکان قبل از عمل‌جراحی می‌گیرند، اتفاقاتی که ممکن است در طول جراحی پیش‌ بیاید را شامل می‌شود؟  یا حتی…