پرداخت وجه چک برگشتی

پرداخت وجه چک برگشتی چک یک سند تجاری پرکاربرد است که در معاملات تجاری استفاده می‌شود، اما اگر این چک برگشت خورد یعنی در حساب صادر کننده آن پول نبوده است، اما سوال اینجاست در صورتی که پولی در حساب صادر کننده آن نباشد و چک برگشت خورد چگونه می‌توان…