شرایط باطل کردن سند رسمی

اسناد به دو نوع سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌شوند. سند رسمی سندی است که نزد مراجع دولتی و تحت نظر حاکمیت یا مراجعی که قانون‌گذار برای برخی اسناد در نظر گرفته است تهیه و‌تنظیم شود. دعاوی حقوقی را که موضوع آن ها بی‌اثر کردن و یا از اعتبار…

اسانسور و پشت بام

۱️⃣ در صورتی که آپارتمان آسانسور باربری نداشته است طبق قانون آپارتمان نشینی نباید از آسانسور اصلی آپارتمان برای جابجایی اسباب و اثاثیه استفاده کرد. اگر شخصی عمداً یا سهواً آسیبی به آسانسور آپارتمان برساند، تمام هزینه‌های تعمیرات بر عهده خود او است. ۲️⃣ فضاهای اضافی در اتاقک آسانسور در…

پارکینگ ساختمان

۱️⃣ فقط واحدهایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن‌ها شناخته شده می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند. ۲️⃣ در هنگام نوشتن اجاره نامه یا در هنگام خرید خانه حتماً سهم خود را از پارکینگ مشخص نموده و درصورتی که به شما پارکینگ تعلق پیدا می‌کند،…

ملک مشاع

مشاع به معنی شراکت است. مشاع در مقابل “مفروز” به معنای جداکرده، که مالکان و حدود مالکیت‎شان مشخص شده‌ است، قرار می‌گیرد و زمانی که ملکی دارای چندین مالک است، سندی که برای ان در نظر گرفته می‌شود، مشاع نام دارد. زمانی که سند را میان چندین شریک، به نوعی…

فرایند گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف

فرآیند گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف شوراي حل اختلاف با احراز مالكيت يا ذي‌نفع بودن مؤجر دستور تخليه مورد اجاره ای که مدت قرارداد آن به پایان رسیده است را صادر خواهد كرد. اگر مؤجر مبلغي به عنوان رهن از مستأجر دريافت كرده باشد صدور این دستور موكول…

جریمه بیرون انداختن ماسک و دستکش از خودرو

جریمه بیرون انداختن انداختن ماسک و دستکش‌های استفاده شده از پنجره خودرو مشخص شد معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ: 🔹انداختن ماسک و دستکش‌های استفاده شده دقیقا همانند پرت کردن زباله به بیرون از خودرو است که قانونگذار برای این تخلف، جریمه تعین کرده است…

تحویل نگرفتن ملک توسط مالک

در این صورت مستاجر مکلف است از طریق فرستادن اظهارنامه از موجر یا نماینده او بخواهد که ملک را تحویل بگیرد مستاجر میتواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و در اظهارنامه کلیه اظهارات خود را برای موجر بفرستد که یا از طریق اجرای اداره ثبت میتواند…

تعدیل اقساط مهریه

بعد از دادخواست اعسار شرایطی برای پرداخت مهریه تعیین خواهد شد در صورتی که پس از ارائه دادخواست زوج توانایی پرداخت را نداشته باشد میتواند دادخواستی تنظیم نماید که این داخواست تعدیل در اقساط مهریه نام دارد شرایطی برای زوج فراهم میسازد که نفع وی را به دنبال دارد و…

نکاح منقطع

پرسش: منظور از نکاح منقطع چیست؟ آیا با صیغه و عقد موقت فرق دارد؟ پاسخ: نکاح منقطع، نکاح موقت، متعه، صیغه به زبان عوام همه و همه همان ازدواجی است که برای مدت مشخصی بین طرفین منعقد می شود. نکاخ منقطع شرایط خاصی دارد که با نکاح دائم تفاوت دارد.