قرارداد ودیعه چیست (شرایط استفاده از فرم قرارداد ودیعه و تفاوت آن با ودیعه قرارداد اجاره)

قرارداد ودیعه از جمله عقود معین و جایز در قانون مدنی است که در روابط میان اشخاص بسیار کاربرد دارد. این قرارداد را، قرارداد امانت نیز می‌گویند. اگر به دنبال قراردادی هستید که با استفاده از آن، بتوانید مال یا اموال خود را برای مدت معین، نزد شخص قابل اعتمادی بگذارید تا…