تعمیرات خانه بر عهده مالک است یا مستاجر؟

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود، اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن…

قرارداد رهن اموال غیر منقول

قرارداد رهن اموال غیر منقول یکی از انواع قرارداد رهن است. این نوع از رهن، در موارد بسیار زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیرا بسیاری از اموال دارای ارزش ما، اموال غیر منقول هستند. اموال غیر منقول، آن دسته از اموال هستند که امکان جا به جایی آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، اگر…