چه کسانی نمی‌توانند دسته چک بگیرند؟

با اجرای قانون جدید چک، افراد بدحساب به سادگی توسط سیستم بانکی شناسایی شده و منع گرفتن دسته چک برای ‌آن‌ها وجود خواهد داشت. چرا که استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌ چک به ‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد.  موارد منع گرفتن…