توقیف اموال برای مطالبه مهریه

مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود. اولین مرجعی که زن می‌تواند در آن‌جا مهریه خود را درخواست کند دادگاه خانواده است. او می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را…

آیا مهریه زن بعد از ازدواج مجدد قطع می شود؟

یکی از سوالاتی که پس از عقد ازدواج و هنگام دریافت مهریه ممکن است مورد سوال واقع شود این است که آیا مهریه زن بعد از ازدواج مجدد قطع می شود یا در شرف زندگی با همسر جدید می تواند از همسر سابق خود مهریه بگیرد؟ در پاسخ به این…

توقیف اموال زوج

پرسش: اگر زوج دارای اموالی باشد آیا زوجه میتواند آن اموال را به نفع خود در راستای وصول مهریه اش توقیف کند؟ پاسخ: بله، در هر حال اگر زوج اموالی به غیر از مستثنیات دین ⬅️ (هر شخصی می تواند یک خانه، اتومبیل و لوازم کار و مواردی که در…

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

⛔️ پرسش: آیا امروز فقط تا میزان ۱۱۰ سکه میتوان مهریه تعیین کرد و مازاد بر آن قانونی نیست؟ ✅ پاسخ: خیر، برای مهریه سقف خاصی در نظر گرفته نشده است. بلکه تا میزان ۱۱۰ سکه اصل بر ملائت (قدرت پرداخت) زوج برای پرداخت است و زوج باید اعسار و…

تعدیل اقساط مهریه

بعد از دادخواست اعسار شرایطی برای پرداخت مهریه تعیین خواهد شد در صورتی که پس از ارائه دادخواست زوج توانایی پرداخت را نداشته باشد میتواند دادخواستی تنظیم نماید که این داخواست تعدیل در اقساط مهریه نام دارد شرایطی برای زوج فراهم میسازد که نفع وی را به دنبال دارد و…

قرارداد مشارکت در ساخت

هنگامی که قصد تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت دارید یادتان باشد که عبارت «نواسانات قیمت ملک و هزینه های ساخت(مصالح و دستمزد و نرخ سود بانکی) بر مبالغ قرارداد بی تاثیر میباشد.» را حتما در قرارداد ذکر کنید و قرارداد را با وکیل تنظیم‌ نمایید.

جزئیات قانون جدید مهریه ۱۱۰ عدد سکه و مراحل پرداخت آن

جزئیات قانون جدید مهریه ۱۱۰عدد سکه و مراحل پرداخت آن در اینجا سه حالت می توان متصور شد: | حالت اول: مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، = در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های…