ملک اجاره ای

در رهن و اجاره خانه اگر قرار است مستأجر تعمیراتی انجام دهد باید به اطلاع موجر برساند در غیر این صورت نمی‌تواند هزینه‌ای را طلب کند.