توقیف اموال زوج

پرسش: اگر زوج دارای اموالی باشد آیا زوجه میتواند آن اموال را به نفع خود در راستای وصول مهریه اش توقیف کند؟ پاسخ: بله، در هر حال اگر زوج اموالی به غیر از مستثنیات دین ⬅️ (هر شخصی می تواند یک خانه، اتومبیل و لوازم کار و مواردی که در…