مالیات بر ارث چگونه محاسبه می‌شود؟

مالیات بر ارث چیست؟ هر گاه فردی فوت کند و ورثه داشته باشد، وراث یا نماینده قانونی آنها می‌بایست ابتدا نسبت به اخذ انحصار وراثت اقدام کنند تا رسما وراث متوفی مشخص شوند. همچنین مکلفند ظرف حداکثر یک سال از تاریخ فوت، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه و در اظهارنامه‌ای…