قرارداد رهن اموال غیر منقول

قرارداد رهن اموال غیر منقول یکی از انواع قرارداد رهن است. این نوع از رهن، در موارد بسیار زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیرا بسیاری از اموال دارای ارزش ما، اموال غیر منقول هستند. اموال غیر منقول، آن دسته از اموال هستند که امکان جا به جایی آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، اگر…