تعریف و معنی قرارداد

تعریف و معنی قرارداد قرارداد یا عقد طبق قانون مدنی به معنی تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر است به طوری که مورد قبول همه آنها باشد. یکی از شرایط بسیار مهم برای تنظیم قرارداد بین طرفین، قصد و رضایت درونی آنها است ،…

خرید ملک با قرارداد

هر زمانی که قصد خرید ملکی را داشتید قبل از هر اقدامی ابتدا قرارداد خرید را مطالعه و با وکیل خود در مورد آن مشورت نمایید زیرا در مواردی دیده شده که افراد ، وجه مربوط به خرید ملک را پرداخت نموده و در ازای آن رسید از فروشنده دریافت…