ثبت شکایت هنگام سرقت منزل

سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بصورت مخفیانه و با آگاهی بر جرم بودن عمل ارتکابی. بسیار پیش آمده که از خانه یا از ماشین یا حتی از خودمان در خیابان دزدی شده و ما به دلیل صحبت‌های اطرافیان مبنی بر بی‌فایده بودن شکایت از سرقت از پیگیری قضایی…