شایعات حقوقی در فیلم‌های سینمایی

در بسیاری از فیلم‌های سینمایی شایعات حقوقی و قانونی مختلفی بیان می‌شود که از پایه و اساس مبنای درستی ندارند. در بعضی فیلم‌ها نشان داده می‌شود که فردی وقتی جرمی مرتکب می‌شود و به کلانتری می‌آید، در آن زمان شخص افسر پرونده تحویل سند ملکی در کلانتری را شرط آزاد…