حضانت فرزند

🔹پس از جدایی در صورتیکه پدر از دادن فرزند زیر هفت سال به مادر خودداری کند ،مادر حق دارد استرداد فرزندرا  از دادگاه درخواست کند. با توجه به این‌که حضانت فرزند زیر ۷ سال با مادر است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بی‌درنگ حکم…