عقد امانت و مهم‌ترین ویژگی‌های آن چیست؟

عقد امانت یک قرارداد کاربردی است که به صورت متداول میان اشخاص مختلف استفاده می‌شود. مطمئن هستیم که واژه امانت را زیاد شنیده‌اید و حتی از معنای عرفی آن نیز مطلع هستید. جالب است بدانید که این واژه، در واقع یکی از عقود معین در قانون مدنی است که درباره آن،…