طلاق به دلیل بیماری روانی همسر

این سوال ممکن است پیش‌ بیاید که در صورت بیماری روانی زن یا شوهر، قانون چه راه‌کاری درنظر گرفته است؟ یکی از مواردی که ممکن است باعث ایجاد تنش در زندگی زناشویی شود بیماری روانی زن یا مرد است. طلاق به دلیل بیماری روانی همسر از حقوق قانونی و شرعی…