قرارداد رهن آپارتمان و توضیحات کاربردی درباره انواع این قرارداد

درباره قرارداد رهن آپارتمان زیاد شنیده‌اید اما لازم است بدانیم که این قرارداد را می‌توانیم به دو شیوه متفاوت در نظر بگیریم. اگرچه یکی از متداول‌ترین موارد استفاده از این قرارداد، زمانی است که شرایط استیجاری یک آپارتمان مدنظر باشد اما باید به این مساله نیز اشاره کنیم که این عنوان، در…