ثبت شکایت هنگام سرقت منزل

سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بصورت مخفیانه و با آگاهی بر جرم بودن عمل ارتکابی. بسیار پیش آمده که از خانه یا از ماشین یا حتی از خودمان در خیابان دزدی شده و ما به دلیل صحبت‌های اطرافیان مبنی بر بی‌فایده بودن شکایت از سرقت از پیگیری قضایی…

استرداد بهای معامله

فوریت استرداد بهای معامله ای که فسخ می شود پرسش: من خانه ای خریده ام و شش میلیون تومان به عنوان جریمه پشیمانی گذاشته ایم. حال، بنده انصراف خود را از انجام معامله اعلام کرده ام. فروشنده می گوید من مبلغ پشیمانی را نمی خواهم ولی پول ثمن معامله را…