فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک و مستاجر چگونه است؟

قرارداد اجاره‌ یکی از قراردادهای پرکاربرد و اما به ظاهر بی ‌دردسر برای اغلب افراد است. با این وجود، در برخی اوقات یکی از طرفین قرارداد اجاره (موجر یا مستاجر) به دلایل مختلفی تصمیم به فسخ اجاره‌نامه میگیرد. فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد: بعضی اوقات شرایطی به وجود می‌آید…