شارژ واحدهای خالی آپارتمان چگونه محاسبه می‌شود؟

رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن قیمت مسکن، ممکن است علتی عمده در میل به آپارتمان نشینی در مردم باشد. به همین جهت قانون گذار برای این مسئله نیز باید قوانینی را وضع کند که این نحوه زندگی اجتماعی در آپارتمان دچار هرج و مرج نشود و هر یک…

پرداخت شارژ

۱️⃣ در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ساختمان از طرف مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. ۲️⃣ هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم…