راه پایان دادن به مشاجرات ساکنین آپارتمان

آپارتمان نشینی قواعد و قوانین خاص خود را دارد که بی اطلاعی از آن‌ها باعث بالا گرفتن اختلاف و مشاجرات بین ساکنان می‌شود. محمدبیگی  گفت: از جمله قوانینی که اطلاع از آن می‌تواند به بسیاری از سوء تفاهم‌ها پایان دهد قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۷۶ است و این قانون…