تعریف و معنی قرارداد

تعریف و معنی قرارداد قرارداد یا عقد طبق قانون مدنی به معنی تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر است به طوری که مورد قبول همه آنها باشد. یکی از شرایط بسیار مهم برای تنظیم قرارداد بین طرفین، قصد و رضایت درونی آنها است ،…

داوری در قرارداد

⛔️ پرسش: اینجانب پیمانکار یک پروژه هستم و به عنوان ضمانت حسن انجام کار ۱۰ میلیون تومان سفته داده ام. پس از گذشت ۴ ماه و دریافت سه قسط از تمام پول، اکنون کارفرما به دلایل واهی تقاضای فسخ قرارداد را با ارائه دادخواست به دادگستری دارد در حالی که…