نحوه محاسبه خسارت تصادف با خودروهای لوکس

خودروهایی که در بازار وجود دارند از لحاظ قیمت با یکدیگر یکسان نیستند و با یک‌دیگر تفاوت‌هایی دارند و به عبارت دیگر این خودروها از نظر قیمت به دو دسته متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شوند. در صورت تصادف با خودروهای گران قیمت و به اصطلاح غیرمتعارف پرداخت خسارت متفاوت می‌باشد. …