عدم پرداخت حقوق پدر متوفی به دختران مجرد

طرح جدید مجلس برای عدم پرداخت حقوق پدر متوفی به دختران مجرد و زنان مطلقه اخیرا طرح جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که طبق آن، حقوق پدر متوفی به دختران مجرد و نیز زنان مطلقه پرداخت نمی‌شود.  با ما همراه باشید تا در این مقاله در رابطه با…