شغل دلالی کاملا قانونی است

دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می‌کند. دلالی در لغت به معنای واسطه گری و راهنمایی است. در ماده ۳۳۵ قانون تجارت، این واژه تعریف شده است. عملیات دلالی، عملیاتی با اجرت یا همان دستمزد…