چگونه می‌توان از خروج فرزند از کشور جلوگیری کرد؟

 در برخی موارد پدر یا مادر بدون رضایت دیگری تصمیم به خروج فرزند از کشور می‎‌گیرند، در چنین مواردی قانونگذار قوانین و مقررات خاص و مشخصی را مقرر کرده است که افراد نمی‎توانند از آن ها تخطی کنند. جلوگیری از خروج فرزند از کشور  هر کدام از پدر یا مادر…

حضانت فرزند

🔹پس از جدایی در صورتیکه پدر از دادن فرزند زیر هفت سال به مادر خودداری کند ،مادر حق دارد استرداد فرزندرا  از دادگاه درخواست کند. با توجه به این‌که حضانت فرزند زیر ۷ سال با مادر است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بی‌درنگ حکم…