چگونه حرفه‌ای چک بکشیم؟

نحوه صحیح نوشتن چک  حتما مبلغ چک را هم به رقم و هم به حروف بنویسید. این کار برای جلوگیری از رخ دادن اشتباه در درج مبلغ ضروری است و روی مبلغ را نیز با چسب شیشه‌ای بپوشانید تا امکان دست بردن در مبلغ و سوءاستفاده، از بین برود. برای اطمینان، همیشه…

قرارداد کار

قرارداد کار علاوه بر اطلاعات طرفین باید شامل اطلاعات ذیل نیز باشد ۱️⃣ نوع کار یا حرفه ۲️⃣ حقوق ۳️⃣ ساعات کار،تعطیلات و مرخصی ها ۴️⃣ محل انجام کار ۵️⃣ تاریخ انعقاد قرارداد ۶️⃣ مدت قرارداد ۷️⃣ موارد دیگری که عرف شغل یا محل ایجاب‌ میکند