جریمه بیرون انداختن ماسک و دستکش از خودرو

جریمه بیرون انداختن انداختن ماسک و دستکش‌های استفاده شده از پنجره خودرو مشخص شد معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ: 🔹انداختن ماسک و دستکش‌های استفاده شده دقیقا همانند پرت کردن زباله به بیرون از خودرو است که قانونگذار برای این تخلف، جریمه تعین کرده است…