دانستنی‌های مطالبه اجاره معوقه از مستأجر

اجاره‌بها اولین و مهم‌ترین موضوعی است که بعد از شنیدن واژه اجاره، به ذهن خطور می‌کند. قرارداد اجاره یکی از عقودی بسیار رایج است و با وجود مزایای زیادی که دارد، مشکلاتی و مسائل گوناگونی را هم با خود به همراه دارد. یکی از این مشکلات، پرداخت نکردن اجاره‌بها از…