نحوه محاسبه خسارت تصادف با خودروهای لوکس

خودروهایی که در بازار وجود دارند از لحاظ قیمت با یکدیگر یکسان نیستند و با یک‌دیگر تفاوت‌هایی دارند و به عبارت دیگر این خودروها از نظر قیمت به دو دسته متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شوند. در صورت تصادف با خودروهای گران قیمت و به اصطلاح غیرمتعارف پرداخت خسارت متفاوت می‌باشد. …

حمل خودرو با جرثقیل از لحاظ قانونی چگونه است؟

 در ماده ۱۳ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، درباره حمل خودرو با جرثقیل مطالب مهمی گفته شده است و هر یک از رانندگان در صورت حمل خودرویشان با جرثقیل باید این موارد مهم را مدنظر قرار دهند. اولین نکته اين است که هزینه انتقال خودرو و هزینه پارکینگ بر عهده…

تامین دلیل

۱️⃣ ممکن است فرد احتمال دهد که در آینده به دلایلی برای طرح دعوی خاصی در دادگاه نیازمند است و این دلایل و اسناد و مدارک خارج از دسترس یا در حال از بین رفتن میباشند در این صورت وی می تواند درخواست تأمین دلیل خود را به دادگاه ارائه…