تخریب و فروش جهیزیه توسط مرد و مجازات آن

یکی از مباحثی که خیلی زیاد در دادگاه‌های خانواده با آن روبرو هستیم مسائل مربوط به جهیزیه می‌باشد. در قانون مدنی ایران اشاره‌ای به جهیزیه نشده است بدین دلیل که زن تکلیف قانونی و شرعی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد و تهیه وسایل لازم برای زندگی مشترک بر…