آیا سهام عدالت به ارث می رسد؟

سهام عدالت از جمله دارایی‌هاییست که از سوی دولت و برای یک گروه خاصی از افراد در نظر گرفته شده است. این سهام در واقع نوعی تسهیلات است که دولت از طریق فروختن بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معینی برای کمک به دهک‌های بالای جامعه است تا با توجه به…