مجازات انتشار محتوای خصوصی دیگران

افرادی که اقدام به انتشار عکس، فیلم و محتوای خصوصی دیگران می‌کنند، طبق قانون محکوم خواهند شد. موضوع انتشار تصاویر و چت‌های خصوصی افراد در فضای مجازی و سوءاستفاده از آن، هم‌زمان با گسترش شبکه‌های اجتماعی رو به افزایش است.  پلیس همواره هشدار می‌دهد که شهروندان هرگز فایل‌هایی مانند عکس،…

تعریف و معنی قرارداد

تعریف و معنی قرارداد قرارداد یا عقد طبق قانون مدنی به معنی تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر است به طوری که مورد قبول همه آنها باشد. یکی از شرایط بسیار مهم برای تنظیم قرارداد بین طرفین، قصد و رضایت درونی آنها است ،…

قرارداد کار

قرارداد کار علاوه بر اطلاعات طرفین باید شامل اطلاعات ذیل نیز باشد ۱️⃣ نوع کار یا حرفه ۲️⃣ حقوق ۳️⃣ ساعات کار،تعطیلات و مرخصی ها ۴️⃣ محل انجام کار ۵️⃣ تاریخ انعقاد قرارداد ۶️⃣ مدت قرارداد ۷️⃣ موارد دیگری که عرف شغل یا محل ایجاب‌ میکند