آیا انتشار عکس و فیلم خصوصی خود در صفحه شخصی جرم محسوب می شود؟

با گسترش ارتباطات و پررنگ شدن هرچه بیشتر نقش فضای مجازی در زندگی انسان‌ها، مسائلی که در رابطه با این بستر پیش می‌آیند گسترش یافته و جزو دغدغه‌های بزرگ مردم محسوب می‌گردد. یکی از این مسائل، مربوط به حقوق و تکالیف شخصی انسان‌ها در انتشار محتوا در این فضا و…