ارث به کی میرسه؟

ارث به کی میرسه!؟ نسب و سبب و طبقات ارث 🔹قدیمی ترین دعاوی و اختلافات بشری بین همه جوامع و فرهنگ ها مسئله ارث هست . 
خویشاوندان نسبی : رابطه شخصی با شخص دیگر از طریق ولادت(رابطه خونی) مستقیم باشد . مثل رابطه دختر و پدر
خویشاوندی سببی : رابطه ای…