شارژ واحدهای خالی آپارتمان چگونه محاسبه می‌شود؟

رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن قیمت مسکن، ممکن است علتی عمده در میل به آپارتمان نشینی در مردم باشد. به همین جهت قانون گذار برای این مسئله نیز باید قوانینی را وضع کند که این نحوه زندگی اجتماعی در آپارتمان دچار هرج و مرج نشود و هر یک…

اسانسور و پشت بام

۱️⃣ در صورتی که آپارتمان آسانسور باربری نداشته است طبق قانون آپارتمان نشینی نباید از آسانسور اصلی آپارتمان برای جابجایی اسباب و اثاثیه استفاده کرد. اگر شخصی عمداً یا سهواً آسیبی به آسانسور آپارتمان برساند، تمام هزینه‌های تعمیرات بر عهده خود او است. ۲️⃣ فضاهای اضافی در اتاقک آسانسور در…