قانون جدید و مجازات چک برگشتی

یکی از مسائل مهمی که در خصوص پرداخت چک وجود دارد آن است که گاهی اوقات چک پرداخت نشده و در واقع چک به صورت بلامحل صادر شده است. این نوع از چک‌ها را که در بانک برگشت می‌خورند را در اصطلاح چک برگشتی می‌گویند. مطابق قانون صدور چک‌، کسی…