احتکار چیست و مجازات آن چگونه است؟

احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به بازار به قصد گران فروشی و ضرر زدن به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه آن کالا توسط دولت که جریمه آن به شرح ذیل است: مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ…