اجرت‌المثل، حقی در کنار نفقه و مهریه برای زنان

انجام یک‌سری امور وظیفه شرعی و قانونی زن نیست. در این راستا درصورت درخواست طلاق از ناحیه مرد، زن می‌تواند از شوهر برای انجام این کارها که قانونا بر عهده او نبوده است، دست‌مزد مطالبه کند. قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده است تا زن بتواند مبلغی تحت عنوان اجرت‌المثل ایام…