استفاده بی اجازه از ملک

هرگاه ۲ شخص مالک یک ملک به میزان قدرالسهم خود باشند اما یکی از آن ها بدون رضایت فرد دیگر ملک را به تصرف خود در بیاورد،فرد متصرف باید بهای مدت تصرف را (اجرت المثل ) به شریک خود بپردازد و فرد متضرر میتواند با به همراه داشتن اسناد مالکیت…

پرداخت شارژ

۱️⃣ در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ساختمان از طرف مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. ۲️⃣ هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم…

فروش مال مشاع بدون رضایت شریک

پرسش: اگر دو نفر در مالی مشاع شریک باشند و یکی از شرکای مال مشاع اقدام به فروش شش دانگ مال مشاعی به فرد دیگر کند، آیا این عمل او جرم است؟ پاسخ: شریکی که بدون اجازه و رضایت در اموال مشاعی تصرف کند ضامن است. فروش تمام مال مشاعی…

پارکینگ ساختمان

۱️⃣ فقط واحدهایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن‌ها شناخته شده می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند. ۲️⃣ در هنگام نوشتن اجاره نامه یا در هنگام خرید خانه حتماً سهم خود را از پارکینگ مشخص نموده و درصورتی که به شما پارکینگ تعلق پیدا می‌کند،…

ملک مشاع

مشاع به معنی شراکت است. مشاع در مقابل “مفروز” به معنای جداکرده، که مالکان و حدود مالکیت‎شان مشخص شده‌ است، قرار می‌گیرد و زمانی که ملکی دارای چندین مالک است، سندی که برای ان در نظر گرفته می‌شود، مشاع نام دارد. زمانی که سند را میان چندین شریک، به نوعی…

فرایند گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف

فرآیند گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف شوراي حل اختلاف با احراز مالكيت يا ذي‌نفع بودن مؤجر دستور تخليه مورد اجاره ای که مدت قرارداد آن به پایان رسیده است را صادر خواهد كرد. اگر مؤجر مبلغي به عنوان رهن از مستأجر دريافت كرده باشد صدور این دستور موكول…

تحویل نگرفتن ملک توسط مالک

در این صورت مستاجر مکلف است از طریق فرستادن اظهارنامه از موجر یا نماینده او بخواهد که ملک را تحویل بگیرد مستاجر میتواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و در اظهارنامه کلیه اظهارات خود را برای موجر بفرستد که یا از طریق اجرای اداره ثبت میتواند…

قرارداد مشارکت در ساخت

هنگامی که قصد تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت دارید یادتان باشد که عبارت «نواسانات قیمت ملک و هزینه های ساخت(مصالح و دستمزد و نرخ سود بانکی) بر مبالغ قرارداد بی تاثیر میباشد.» را حتما در قرارداد ذکر کنید و قرارداد را با وکیل تنظیم‌ نمایید.

استرداد بهای معامله

فوریت استرداد بهای معامله ای که فسخ می شود پرسش: من خانه ای خریده ام و شش میلیون تومان به عنوان جریمه پشیمانی گذاشته ایم. حال، بنده انصراف خود را از انجام معامله اعلام کرده ام. فروشنده می گوید من مبلغ پشیمانی را نمی خواهم ولی پول ثمن معامله را…

مالک کیست

از نظر قانونی فروش مال ( ملک یا خودرو) توسط سند عادی یا رسمی به چند نفر جرم است در این حالت خریدار اول مالک قانونی محسوب می شود و می تواند درخواست ابطال معاملات بعدی را نماید. مستند ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک