ملک مشاع

مشاع به معنی شراکت است. مشاع در مقابل “مفروز” به معنای جداکرده، که مالکان و حدود مالکیت‎شان مشخص شده‌ است، قرار می‌گیرد و زمانی که ملکی دارای چندین مالک است، سندی که برای ان در نظر گرفته می‌شود، مشاع نام دارد. زمانی که سند را میان چندین شریک، به نوعی…

فرایند گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف

فرآیند گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف شوراي حل اختلاف با احراز مالكيت يا ذي‌نفع بودن مؤجر دستور تخليه مورد اجاره ای که مدت قرارداد آن به پایان رسیده است را صادر خواهد كرد. اگر مؤجر مبلغي به عنوان رهن از مستأجر دريافت كرده باشد صدور این دستور موكول…

تحویل نگرفتن ملک توسط مالک

در این صورت مستاجر مکلف است از طریق فرستادن اظهارنامه از موجر یا نماینده او بخواهد که ملک را تحویل بگیرد مستاجر میتواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و در اظهارنامه کلیه اظهارات خود را برای موجر بفرستد که یا از طریق اجرای اداره ثبت میتواند…

دروغ در فروش پارکینگ

اگر در قرارداد این گونه شرط شده باشد که آپارتمان به این شرط مورد معامله قرار می گیرد که پارکینگ داشته باشد و در واقع صفت «دارای پارکینگ بودن» برای آپارتمان در قرارداد شرط شود، در این صورت به استناد تخلف از شرط برای خریدار، اختیار بر هم زدن معامله…

اجرت المثل چیست

اجرت المثل در لغت به معنای دستمزد و مزد کار است و به اجرتی گفته میشود و در اصطلاح حقوقی عوض استفاده از مال یا عمل دیگری گفته می شود؛ یعنی مزدی است که در برابر انجام کاری به عامل پرداخت می شود و از قبل تعیین نشده است.

تقاضای صدور توقیف ترکه

اشخاصی که میتوانند تقاضای صدور توقیف ترکه (اموال متوفی) را دهند: ۱️⃣ هر یک از ورثه یا وکیل آن ها ۲️⃣ موصی له (هر شخصی که از وصیت منتفع می شود ، موصی له نام دارد) ۳️⃣ طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد…

قرارداد کار

قرارداد کار علاوه بر اطلاعات طرفین باید شامل اطلاعات ذیل نیز باشد ۱️⃣ نوع کار یا حرفه ۲️⃣ حقوق ۳️⃣ ساعات کار،تعطیلات و مرخصی ها ۴️⃣ محل انجام کار ۵️⃣ تاریخ انعقاد قرارداد ۶️⃣ مدت قرارداد ۷️⃣ موارد دیگری که عرف شغل یا محل ایجاب‌ میکند

دریافت خسارت از اداره برق

همه مشترکان برق ماهیانه مبلغی را به عنوان بیمه در قبض پرداخت میکنند و این مبلغ به این معنی است که در صورت بروز اختلال برق که موجب وارد شدن خسارت به لوازم خانگی و یا خسارت جانی شود بیمه باید مبلغ را طبق تعرفه پرداخت نماید پس در صورت…

خرید و فروش خودرو دست دوم!!!

– دقت کنید که فروشنده ممنوع المعامله نباشد. – از خرید به صورت وکالتی بپرهیزید. – مدارک خودرو را بررسی کنید. – قبل از سند زدن حتما مبایعه نامه تنظیم کنید که تاریخ و ساعت دقیق معامله در آن مشخص  باشد. – از خلافی نداشتن ماشین مطمئن شوید.(حتی خلافی منکراتی) –…