نکات بسیار مهم در تنظیم وصیت‌نامه

نوشتن وصیت نامه امری اختیاری است. هر فرد می‌تواند با توجه به اموال و امورات شرعی و شخصی خود دست به تنظیم وصیت نامه بزند. اگر چه هر شخص می‌تواند بار‌ها وصیت کند و مفاد وصیت نامه را تغییر دهد. اما بر طبق قانون، آخرین وصیت که نزدیک‌ترین تاریخ به فوت شخص را دارد، ملاک قرار خواهد گرفت. وصیت نامه توصیه و سفارشی است که از سوی متوفی به بازماندگان شده است. 

محروم کردن ورثه از ارث در وصیت نامه

اگر شما قصد دارید یکی از وراث را از ارثیه محروم کنید باید این را بدانید که از لحاظ قانونی به هیچ وجه نمی‌توانید این کار را کنید.

حتی اگر این وصیت نامه چند شاهد نیز داشته باشد اصلا از لحاظ قانونی و شرعی اعتبار نخواهد داشت، و وراث هم‌چنان از سهم‌الارث خود از لحاظ قانونی برخوردارند.

عدم نوشتن چند وصیت نامه

یکی از بیشترین دعاوی وراث این است که متوفی چند وصیت نامه نوشته است. شما باید این را بدانید که نوشتن چند وصیت نامه به‌طور کلی غیر معتبر است. قانون طبق وصیت نامه آخری که شما نوشته‌اید عمل می‌کند. در صورتی‌که وصیت کننده وصیت دومی بر وصیت اول خود صادر کند، وصیت اول باطل است.

تنظیم وصیت نامه شفاهی

وصیت شفاهی در مراجع قانونی پذیرفته نمی‌شود و با شهادت نمی‌توان آن را اثبات کرد. مگر در موارد اضطراری یا موردی که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

مهر و اثر انگشت در وصیت نامه

مهر و اثر انگشت وصیت کننده جایگزین امضای او نمی‌شود و وصیت نامه خودنوشت یا سری را کامل نمی‌کند.

اعتبار وصیت نامه‌

اعتبار وصیت نامه مقید به زمان نیست و مهلت خاصی برای انجام آن تعیین نشده است.

وصیت نامه مردد و مجهول باطل است

وصیت نامه‌ای که به‌صورت قانونی نوشته نشده باشد و در آن ابهاماتی وجود داشته باشد آن وصیت نامه باطل است.

نداشتن وراث

شخصی که وراث ندارد می‌تواند تمام اموال خود را وصیت کند.

پرداخت بدهی در وصیت نامه

اگر وصیت کننده به پرداخت بدهی خود وصیت کند، چنین وصیتی محدود به ثلث اموال او نیست، زیرا پرداخت دین مقدم بر حقوق ورثه است.

 

وصیت برای بچه به دنیا نیامده

وصیت برای بچه‌ای که به دنیا نیامده است صحیح است، مشروط بر آن‌که زنده متولد شود.

محدوده وصیت نامه اموال

شما تنها می‌توانید تا یک سوم اموالتان را به هرشخصی که بخواهید بدهید وصیت کنید. اگر وصیت کننده نسبت به بیشتر از یک سوم اموال خود را وصیت کند، این وصیت به شرطی صحیح است که ورثه میزان اضافه بر یک سوم را اجازه کنند.

حضانت فرزند طبق وصیت

در وصیت نامه نمی‌توانید حضانت فرزند را به شخص دیگری واگذار کنید. طبق قانون در صورت فوت یکی از زوجین حضانت طفل با آن‌که زنده است خواهد بود.

پذیرش وصیت الزامی نیست

پذیرش وصیت الزامی نیست و تا قبل از فوت وصیت‌کننده، وصی می‌تواند وصیت را رد کند. اما بعداز فوت وی، امکان رد وجود ندارد و تکلیفی است که بر عهده وصی قرار گرفته است.

آثار حقوقی تنظیم وصیت نامه

اگر مورث در زمان حیات خود، مالی را به یکی از ورثه دهد، این مال ارث محسوب نمی‌شود. زیرا آثار حقوقی وصیت نامه بعد از فوت فرد مشخص می‌شود و برای همین، وصیت‌کننده تا لحظه مرگ می‌تواند وصیت خود را تغییر دهد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *