چرا ارث زن نصف مرد است؟

قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده است.

احکام ارث بردن زن و مرد براساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نشده است، بلکه براساس مسئولیت مالی و موقعیتی است که این دو در خانوار دارند. 

ارث زنان

در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر می‌شود و از دو فرض دیگر غفلت می‌شود:

  • در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می‌برند، مانند صورتی‌که فرد فوت شده پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یک‌سان یک ششم ارث می‌برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.
  • در مواردی زن کم‌تر از مرد ارث می‌برد، مانند دختر که کم‌تر از پسر ارث می‌برد.
  • در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می‌باشد، مانند موردی که فرد فوت شده غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم  می‌برد و دختر بیش از آن ارث می‌برد.
  • هم‌چنین موردی‌که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می‌برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می‌برد.

بنابراین، سوال را به‌صورت کلی نمی‌توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردی ارث بردن زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیش‌تر است و فقط در برخی از موارد است که ارث زن از مرد کم‌تر است.

چرا ارث زن نصف مرد است؟

نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخی موارد با توجه به مسولیت‌های اقتصادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه و مهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شده تنظیم شده است و دین اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احکام را وضع نموده است.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *