آیا می‌توان مهریه را بخشید و حق طلاق را گرفت؟

بخشش مهریه در ازای حق طلاق یکی از پرتکرار‌ترین اسناد در حوزه خانواده است.

طبق قانون حق طلاق در ایران با آقا است. ولی آقا می‌تواند این حق را به همسر خود نیز واگذار کند. 

بهترین روش برای گرفتن حق طلاق

حق طلاق هم به مانند مهریه حتما باید به‌صورت رسمی در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شده باشد و تنظیم دستی آن حتی در صورت امضای شاهد هم وجاهت قانونی ندارد.

پس این نکته را به یاد داشته باشید که برای گرفتن حق طلاق حتما باید آقا و خانم به همراه کارت ملی و سند ازدواج به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند و آقا وکالت در طلاق را به خانم بدهد.

داشتن حق طلاق و گرفتن هم‌زمان مهریه

در بسیاری از مواقع آقایان فقط با بخشیدن کامل مهریه حاضر به دادن وکالت در طلاق یا همان حق طلاق به خانم می‌شوند.

ولی این مسئله اجبار نیست و زوجین به هر صورتی که مایل باشند می‌توانند با همدیگر به توافقی برسند و بخشش مهریه و گرفتن حق طلاق به هر نوعی که مایل باشند اجرا شود.

بخشش مهریه در ازای حق طلاق

مهریه حقی است که بر گردن آقا است و تا زمانی که خانم مهریه را نبخشیده باشد، هیچ راهی به جز پرداخت مهریه وجود ندارد. بخشش مهریه هم مانند مطالبه مهریه حق قانونی خانم است و در هر زمانی که مایل باشد می تواند مهریه‌اش را به همسرش ببخشد.

بخشیدن مهریه الزاما ارتباطی با طلاق ندارد و زن می‌تواند هر زمان که مایل بود مهریه‌اش را به همسرش ببخشد، بدون آن‌که نیازی به طلاق باشد.

بهترین روش برای بخشش مهریه در ازای حق طلاق

بهترین روش برای بخشیدن مهریه این است که خانم و آقا به اتفاق هم به یکی ازدفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند و طی یک سند رسمی خانم مهریه را به آقا ببخشد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *