اجرت‌المثل، حقی در کنار نفقه و مهریه برای زنان

انجام یک‌سری امور وظیفه شرعی و قانونی زن نیست. در این راستا درصورت درخواست طلاق از ناحیه مرد، زن می‌تواند از شوهر برای انجام این کارها که قانونا بر عهده او نبوده است، دست‌مزد مطالبه کند.

قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده است تا زن بتواند مبلغی تحت عنوان اجرت‌المثل ایام زناشویی یا اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را از شوهر خود مطالبه کند.

شرایط دریافت اجرت المثل

بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، زن می‌تواند تحت شرایطی اقدام به مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی کند. بر این اساس، شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت عبارت است از:

  • زن کارهایی را انجام داده باشد که شرعا بر عهده وی نبوده است؛ مثل این‌که زن نظافت منزل و امور آشپزی را انجام داده باشد، در حالی‌که به لحاظ قانونی و شرعی موظف به انجام این کارها نیست. نکته مهم در این خصوص آن است که زن نمی‌تواند بابت کارهایی که به لحاظ شرعی و قانونی بر عهده وی است، اجرتی را مطالبه کند؛ مانند تمکین. چرا که تمکین از وظایف زن در برابر شوهرش است.
  • زن باید این کارها را به دستور شوهر انجام داده باشد. منظور از به دستور شوهر در این ماده آن است که زن این کارها را به درخواست مرد انجام داده باشد.
  • زن قصد انجام دادن رایگان کارها را نداشته باشد. بلکه نیت واقعی او آن باشد که این کارها در قبال دریافت مزدی انجام شوند. بنابراین، در صورتی‌که خواسته زن انجام دادن رایگان این امور در منزل باشد، به لحاظ شرعی یا قانونی حقی در دریافت اجرت ندارد. قانون‌گذار اصل را بر این گذاشته است که زن این کارها را رایگان انجام نمی‌دهد و نیت احسان ندارد، اما اگر مرد نخواهد اجرتی را به زن بپردازد، باید ثابت کند که زن با قصد احسان و نیکی این کارها را انجام می‌داده است.
  • یکی دیگر از شرایط مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت این است که طلاق نباید به درخواست زن باشد. بلکه مرد خواهان طلاق دادن زن خود باشد. هم‌چنین، اگر مرد خواهان طلاق دادن زن خود است، این طلاق دادن نباید به علت تخلف زن از وظایف زناشویی باشد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *